Mgr. Lucie Gocalová

Registrovaný fyzioterapeut MZČR, reg. Č. 024-0070-0742Mgr. Lucie Gocalová 

 

Vzdělání:

1999 – 2005 FTK Univerzita palackého v Olomouci, magisterský obor Fyzioterapie,
                  zakončeno státní magisterskou zkouškou v září 2005

1995 – 1998 Gymnázium Zábřeh

 

Pracovní činnost a praxe:

RRR centrum Olomouc (2002- 2003 – fyzioterapeut Bc., úvazek 0,3)

 FN Motol, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2LF Praha (2005 – 2016 – fyzioterapeut Mgr., spinální jednotka, ambulantní a lůžková část rehabilitace, gynekologická klinika – oddělení šestinedělí)

Fyzioline – nestátní zdravotnické zařízení (2015 – dosud)

Supervize praxí a bloková výuka studentů fyzioterapie Bc. i Mgr. programu při 2 LF UK Praha 

Lektor DNS „A“ (Význam stabilizačního systému u funkčních poruch pohybového systému pohybového aparátu – diagnostika, terapie, Liberec 2007, Liberec 2008, Diagnostika a terapie hlubokého stabilizačního systému, Pardubice 2009)

Lázně Horní Lipová (2005 – třítýdenní praxe pod vedením Mudr. Poděbradského)

Hamzova odborná léčba Luže-Košumberk (2005 – třítýdenní praxe na dětském a rehabilitačním pavilonu)

FN Olomouc, Rehabilitační klinika (2005 – třítýdenní praxe na lůžkové části)

RRR centrum Olomouc (2004, 2005 – třítýdenní praxe v ambulantním provozu)

Rehabilitace Juránková Olomouc, Vojenská nemocnice – rehabilitační oddělení Olomouc, Železniční poliklinika Olomouc, Remedic  Mohelnice

 

Kurzy:

2003 SET Basic course (Praha)

2005 Vývojová kineziologie v manuální medicíně, Praha

2005 Léčba idiopatické skoliózy  metodou aktivní segmentální centrace, Praha

2006 Certified user of Lokomat, Praha

2007 Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku  - část A, Praha 

2007 Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku  - část B, Praha 

2008 Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku  - část C, Olomouc 

2008 Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku  - část D, Praha 

2008 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (měkké a mobilizační techniky, Mudr. Poděbradský Lázně Lipová)

2010 BOSU CORE Diplom – FACE CZECH Academy Praha

2012 Fyzioterapie inkontinentních pacientů – Ostravský koncept, Ostrava

2015 – Terapeutické využití TEMTEX tapu, Praha

2015 Neurodynamika – klinické využití, FTK UP Olomouc

2016 – workshop spirální dynamiky „Od hlavy až k patě“ (Bruntál) a Kyčelní kloub aktivně-pasivně ve 3D“ (Praha)

2016 – Inovační kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty, (Mgr. Urban, Olomouc)

 

1997 –Instruktor aerobiku III. Třídy, FTK UP Olomouc

2003 Instruktor aerobiku I. Třídy, Ostrava

 

Školící a přednášková činnost:

Lokomat – první zkušenosti s jeho využitím pro reedukaci chůze na spinální jednostce FN Motol  (2006 I. Absolventská konference katedry fyzioterapie FTK Olomouc )

Spasticita u míšních lézí z pohledu fyzioterapeuta (IV Setkání spinálních jednotek ČR, Praha 2007, Rehabilitační omladina, Horní Lipová 2008 ) 

Význam stabilizačního systému páteře u vertebrogenních pacientů (2008, konference Liberec)

Zkušenosti s využitím propriomedu u spinálních pacientů (odborná konferenceKZSML, Centrum Paraple, Praha 2005)

Posturální zajištění  spinálního pacienta ve vyšších polohách (2007, KZSML, Praha)

Možnosti ovlivnění spasticity pomocí prostředků fyzikální terapie (2009, odborná konference KZSML, Praha)

Lektorka kroužku aerobicu III. ZŠ Vodní, Mohelnice  a DDM Mohelnice(2001, 2002)

Lektorka aerobiku Fitness Victory Olomouc (2003, 2004)

Lektorka aerobiku, Bosu a dětského aerobicu RelaxFitness Praha (2008 – 2012)

 

Kontaktní informace

FYZIOLINE fyzioterapie, rehabilitace 

Centrum zdraví
Vodní 25
796 01 Prostějov

Email: info@fyzioline.cz

Mgr. David Lisický: 608 830 784
Mgr. Lucie Gocalová: 778 431 665
Mgr. Lucie Soldánová: 774 910 340

Centrum zdraví - fyzioterapie, rehabilitace Prostějov

Centrum zdraví - fyzioterapie, rehabilitace Prostějov