Metody kinezioterapie

Senzomotorika

senzomotorické stimulace dle Jandy

S-E-T koncept

(sling exercise therapy)

Bazální programy dle Jarmily Čápové

Léčba Bazálními programy je terapeutický koncept vyvinutý paní Jarmilou Čápovou.

Kontaktní informace

FYZIOLINE fyzioterapie, rehabilitace 

Centrum zdraví
Vodní 25
796 01 Prostějov

Email: info@fyzioline.cz

Mgr. David Lisický: 608 830 784
Mgr. Lucie Gocalová: 778 431 665
Mgr. Lucie Soldánová: 774 910 340

Centrum zdraví - fyzioterapie, rehabilitace Prostějov

Centrum zdraví - fyzioterapie, rehabilitace Prostějov