Metody kinezioterapie

Senzomotorika

senzomotorické stimulace dle Jandy

S-E-T koncept

(sling exercise therapy)

Bazální programy dle Jarmily Čápové

Léčba Bazálními programy je terapeutický koncept vyvinutý paní Jarmilou Čápovou.

Kontaktní informace

fyzioterapie, rehabilitace FYZIOLINE
Mgr. David Lisický
Centrum zdraví
Vodní 25
796 01 Prostějov

Email: info@fyzioline.cz

Tel. David Lisický: 608 830 784
Mgr. Adéla Fialová, Mgr. Lucie Gocalová:
778 431 665
Mgr. Apolena Badziony: 774 910 340

Centrum zdraví - fyzioterapie, rehabilitace Prostějov

Centrum zdraví - fyzioterapie, rehabilitace Prostějov