Fyzioterapeutické postupy

Metody kinezioterapie

 • Manuální medicína (měkké a mobilizační techniky ošetřující měkké tkáně, svaly, klouby končetin a páteře)
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 
 • Bazální programy dle Jarmily Čápové
 • Vojtova reflexní lokomoce
 • Senzomotorika
 • S-E-T koncept
 • Terapie s využitím pomůcek: overball, velké míče, labilní plochy, pružné tahy (Thera-band), therapymaster…
 • Kinesiotaping

 david lisický_sportclinic agel_1

Fyzikální terapie

 • Elektroléčba (nízkofrekvenční terapie, kombinovaná terapie, analgetické, stimulační, myorelaxační proudy)
 • Ultrazvuk
 • LASER (biostimulace, jizvy, akutní úrazy,...)
 • Přístrojová lymfodrenáž (otoky dolních končetin, detoxikace organismu, lymfedém, celulitida, stavy po ablaci prsu,..)
 • Magnetoterapie (zlomeniny, úrazy měkkých tkání, artrózy, poruchy prokrvení

 

Kontaktní informace

FYZIOLINE fyzioterapie, rehabilitace 

Centrum zdraví
Vodní 25
796 01 Prostějov

Email: info@fyzioline.cz

Mgr. David Lisický: 608 830 784
Mgr. Lucie Gocalová: 778 431 665
Mgr. Lucie Soldánová: 774 910 340

Centrum zdraví - fyzioterapie, rehabilitace Prostějov

Centrum zdraví - fyzioterapie, rehabilitace Prostějov